Program

ONSDAG 13 MAJ

11.00-12.00
Registrering och besök på utställningen.

12.00-13.00
Lunch och besök på utställningen

13.00
Öppnande av kongressen

13.05-13.30
Sjuksköterskeledd LUTS-mottagning. Miryam Condé, Specialistsjuksköterska, Urologimottagningen Östersund. Maud Berg, sjuksköterska, Urologimottagningen Östersund

13.30-13.55
Poliklinisk TUR-P. Karl-Johan Lundström, Överläkare, urolog, Urologimottagningen Östersund

14.00-14.25
Prostatacancer. Att opereras eller inte opereras, that´s the question! Andreas Lundgren, överläkare, urolog, Östersunds sjukhus

14.25- 14.55
Stöd och egenvård vid prostatektomi – kan ehälsa vara en del?  Camilla Wennerberg, Uroterapeut och specialistsjuksköterska i kirurgisk vård i Region Kalmar, samt doktorand vid Linnéuniversitetet

14.55-15.25
Fika och besök på utställningen

15.25-16.25
Sex, samliv och prostatacancer. Carina Danemalm Jägervall, uroterapeut, sexualrådgivare, Växjö

16.30-16.55
Patientföreningens roll. Patientföreningen Jämtgubben, Östersund

Tid för SPA, avkoppling m.m.

19.10 Buss till Östersunds centrum

19.30 Mingelmiddag på Verket, Östersund

PARALLELLT PROGRAM BARN ONSDAG 13 maj

13.10-14.00
Förstoppningsbehandling hos barn – ur ett föräldraperspektiv. Gunilla Flankegård Uroterapeut, PNUT-enheten Linköping, doktorand vid Linköpings Universitet

14.05-14.35 
Uroterapeutens roll för barn med ryggmärgsbråck. Anna-Lena Kronander, Uroterapeut och barnsjuksköterska

14.35-15.15
Fika och besök på utställningen

15.15-16.00
PNUT – att arbeta med barns blåsor. Gunilla Flankegård Uroterapeut, PNUT-enheten Linköping

TORSDAG 14 MAJ

06.30-07.15
Gruppträning för den morgonpigge.

08.30 – 10.00
Bedömning av bäckenbotten. Mia Fernando, specialistfysioterapeut inom obstetrik, gynekologi och urologi

10.00-10.30
Fika och besök på utställningen

10.30-12.00
Årsmöte Uroterapeutisk förening

12.00-13.00
Lunch och besök på utställningen

13.00-13.30
TAI på kirurgmottagning – för LARS och andra. Charlotta Bergström, Uroterapeut, doktorand, Danderyd, Stockholm

13.30-14.00
Ultraljud av bäckenbotten – Våra erfarenheter. Mari Dahlberg och Sara Strandberg Uro-tarmterapeuter BBC Kirurgi, Malmö

14.05-14.35
Sakral nervstimulering. Jan Lehmann, överläkare, proktolog, Östersunds sjukhus

14.40-15.15
Inkontinenshjälpmedel vid ansträngningsinkontinens – Jenny Norrgren, Barnmorska och uroterapeut, Skellefteå

15.15-15.45
Fika och besök på utställningen

15.45-16.15
From hell to healed – erfarenheter från analsfinkterstudien i Östersund. Malin Huber, doktorand Umeå universitet och överläkare på Kvinnokliniken, Östersund

Tid för SPA, avkoppling m.m.

19.30
Festmiddag och underhållning, Frösö Park hotell och spa

FREDAG 15 MAJ

08.30-09.00
Uroterapeutens roll vid ryggmärgsskada. Carina Andersson, uroterapeut

09.05-10.00
Våld mot kvinnor. Sara Eriksson, kvinnofridsrådgivare Kvinnojouren Jämtland

10.00-10.30
Fika och besök på utställningen

10.30-12.00
Hur kan vården uppmärksamma, synliggöra och bedöma sexuell hälsa och sexuella problem. Johanna Ekdahl, leg psykolog, docent i klinisk psykologi, Östersund

12.00
Avslutning av kongressen.

12.05
Lunch to go

Med reservation för ändringar Ladda ner programmet här!